Als digitaal projectmanager draag ik zorg voor het realiseren van de projectdoelstellingen zoals ze zijn gedefinieerd door de business analist en zijn vastgelegd in de offerte of intern project document.

Ik draag zorg voor een duidelijk projectplan en projectadministratie, stuur het projectteam van productowner, architect, designers, systeemengineers en developers aan zodat de doelstellingen binnen de afgesproken termijnen en binnen budget gerealiseerd worden. Er is periodiek overleg met de opdrachtgever over de voorgang van het project waarbij verantwoording wordt gegeven voor het proces en de keuzes.

Er wordt constant een balans gezocht tussen de drie pijlers van projectmanagement: gewenste functionaliteit, beschikbare capaciteit en budget.

Het managen van een project kan met behulp van verschillende methoden tot stand komen. Er kan gekozen worden voor een Agile planning met SCRUM wat goed past bij softwareontwikkeling waarbij gaandeweg het project steeds meer details worden ingevuld en er per vaste periode deelproducten worden opgeleverd en prioriteiten worden bepaald. Dat heeft als voordeel dat er snel gestart kan worden en er continue producten worden opgeleverd. In de praktijk is er namelijk vaak een sterke wisselwerking tussen de opgeleverde producten en nieuwe wensen of veranderende prioriteiten. Het abstracte project voor software wordt immers gaandeweg steeds tastbaarder en dat initieert vaak weer nieuwe inzichten en wensen die dan in een volgende stint worden opgenomen.

Als alle details vooraf al zijn uitgewerkt kan er ook gekozen worden voor klassieke planning waarbij mijlpalen en kritieke paden leidend zijn voor de projectplanning. Dat heeft als voordeel dat je een duidelijke structuur hebt en ogenschijnlijk duidelijk afgekaderd project.

Het nadeel is echter dat het voorbereidende werk veel tijd in beslag zal nemen en dat nieuwe ideeën die gedurende het project ontstaan in de vorm van een “RFC” (request for change) ingepast moeten worden. Die RFC’s kunnen de oorspronkelijke planning flink verstoren wat projecten vertraagd en kostbaar kan maken.

In de praktijk wordt vaak voor een hybride variant gekozen waarbij er op hoofdlijnen een klassieke watervalplanning in Gannt charts wordt gemaakt zodat al snel de kritieke paden en afhankelijkheden inzichtelijk worden. Voor de grote brokken daarbinnen kan dan flexibel met behulp van SCRUM producten worden opgeleverd.