De rol is een brugfunctie tussen de business en de technologische oplossingen. De problemen die ik identificeer zijn het model, proces of methode. Technologische oplossingen zijn architectuur, tools of softwareapplicaties. Het doel is dus het analyseren, transformeren en uiteindelijk oplossen van business problemen met behulp van technologie.

Producten die in typische gevallen worden opgeleverd zijn:

In geval van Agile werken: Epics, UserStories, acceptatiecriteria, afhankelijkheden en testscenario’s
Waarbij in de uitwerking ook Mockups, dataflowdiagrammen vaak onderdeel zijn van de beschrijvingen.

Verbetervoorstellen in de vorm van een globale beschrijving van de nieuwe (systeem-) situatie. Dat gaat bijvoorbeeld voor maatwerk software in de vorm van UseCases waarin wordt beschreven wat de gewenste situatie moet worden in het nieuwe systeem in begrijpelijke ondubbelzinnige taal. De globale omschrijving kan dienen als toetssteen voor vendor- of softwareselectie. Ook is het de basis zijn voor een offerteaanvraag. Tijdens de realisatie gaat het in gedetailleerde vorm dan als input naar de ontwikkelaars van de software zodat zij precies weten wat er verwacht wordt van de software die ze moeten ontwikkelen.