In deze rol ben ik een onafhankelijk projectbegeleider die meekijkt, adviseert of aanstuurt namens de opdrachtgever. Uw leverancier levert een projectmanager die het projectteam van developers aanstuurt en zorgt dat geleverd gaat worden wat is afgesproken. Die projectmanager is echter partijdig en zal naast uw belangen ook de belangen van de eigen organisatie scherp in het oog houden als er technisch of functionele keuzes gemaakt worden gedurende het project.

Het is zelden dat alle specificatie vooraf voor 100% minutieus zijn gedefinieerd. Er zijn dus momenten in een project waarbij er keuzes gemaakt worden over hoe een bepaalde wens technisch wordt opgelost. Omdat u als opdrachtgever vaak niet voldoende inzicht heeft in welke consequenties de keuze op termijn kan hebben en of er andere opties zijn om te komen tot een oplossing is het nuttig om een projectadviseur te hebben die uw belangen behartigd in dat proces. Dit om te voorkomen dat u onnodige kosten krijgt of een oplossing die minder optimaal uitpakt voor uw organisatie.

Ook zorgt het ervoor dat u onafhankelijk blijft van de leverancier en voorkomt het dat u onnodig in een zogeheten vendorlocking situatie belandt waarbij u vastzit in een potentieel beknellende oplossing. Het is een veilig gevoel om een deskundige te hebben die voor uw belangen het proces in de gate houdt. U kunt de rol vergelijken met een bouwbegeleider of architect. Die begeleidt tijdens de realisatie van een gebouw of verbouwing. Ook die stemt met de aannemer af hoe bepaalde wensen ingevuld moeten worden zodat de gewenste functionaliteit geleverd kan worden binnen budget.